Pokémapa iPeople.sk bola zablokovaná zo strany nianticu. Snažíme sa odstrániť tento problém. Najnovšie informácie dostanete na našej facebook stránke iPeople.sk